22 Οκτωβρίου, 2020

Συμβουλευτικά συνταξιοδοτικά ταμεία: Πότε θα επωφεληθούμε από αυτό το σύστημα

Το σχέδιο νόμου για τα εθελοντικά συνταξιοδοτικά ταμεία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εστάλη στο Κοινοβούλιο για εξέταση. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη σύσταση και τη λειτουργία εθελοντικών συνταξιοδοτικών ταμείων, στο πλαίσιο του προαιρετικού συστήματος συνταξιοδοτικής ασφάλισης, βάσει ατομικών κεφαλαιοποιημένων αποταμιεύσεων, καθορίζει τις απαιτήσεις για την οργάνωση, τη χορήγηση αδειών και τις δραστηριότητες που ασκούν οι διαχειριστές, τους κανόνες για τις καταθέσεις εθελοντικών συνταξιοδοτικών ταμείων και τις εποπτικές εξουσίες των εν λόγω φορέων από την Εθνική Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Αγοράς.
Το συνταξιοδοτικό ταμείο ιδρύεται από τον διευθυντή βάσει της σύμβασης της κοινωνίας των πολιτών που συντάσσεται σε γραπτή μορφή, στην οποία ο συμμετέχων καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος μετά την υπογραφή της ατομικής σύμβασης προσχώρησης και τη μεταβίβαση της εισφοράς.

Ένα συνταξιοδοτικό ταμείο πρέπει να πληροί τουλάχιστον 15 συμμετέχοντες.

Το όνομα του συνταξιοδοτικού ταμείου περιέχει τις λέξεις “Προαιρετικό συνταξιοδοτικό ταμείο” ή “Επαγγελματικό συνταξιοδοτικό ταμείο”, ανάλογα με την περίπτωση. Το όνομα του συνταξιοδοτικού ταμείου δεν πρέπει να παραπλανά τους συμμετέχοντες, τους πιθανούς συμμετέχοντες ή άλλα πρόσωπα.

Σε αντίθεση με τις υποχρεωτικές ιδιωτικές συντάξεις, το εθελοντικό συνταξιοδοτικό σύστημα δεν περιορίζει τη συμμετοχή των ατόμων ανάλογα με την ηλικία ή το μέγεθος της εισφοράς. Οι εργαζόμενοι μπορούν εθελοντικά να συνεισφέρουν στο ταμείο στο οποίο επιλέγουν να διαμένουν και ο εργοδότης μπορεί να τους προτείνει ένα προαιρετικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, καταβάλλοντας τις εισφορές.

Η εισφορά μπορεί να κατανέμεται μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη. Ο συντάκτης του έργου – το Υπουργείο Οικονομικών – αναφέρει ότι η προαιρετική σύνταξη μπορεί να αποτελέσει «αποτελεσματικό εργαλείο για την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και μια ς δημοσιονομικά επωφελούς λύσης – την έκπτωση των εισφορών που κατανέμονται σε συνταξιοδοτικά ταμεία».

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο νόμος εφαρμόζεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, σε ξένα φυσικά και νομικά πρόσωπα και σε ανιθαίες που παρέχουν υπηρεσίες ή ασκούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη διαχείριση εθελοντικών συνταξιοδοτικών ταμείων.

Το σχέδιο αυτό μεταφέρει εν μέρει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων για την παροχή επαγγελματικών συντάξεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *