22 Οκτωβρίου, 2020

Στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας κατά τα επόμενα δέκα χρόνια, εγκεκριμένη από την κυβέρνηση

Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική «Μολδαβία 2030» εγκρίθηκε σήμερα στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Το έγγραφο δείχνει την κατεύθυνση ανάπτυξης της χώρας για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Η στρατηγική βασίζεται στην αρχή του κύκλου ζωής του ανθρώπου, των δικαιωμάτων και της ποιότητας ζωής του και περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης με 10 αντίστοιχους μακροπρόθεσμους στόχους. Πρόκειται για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, το ισχυρό ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, τους καλούς και αποτελεσματικούς θεσμούς, το υγιές περιβάλλον.

Η αναπτυξιακή στρατηγική είναι το στρατηγικό έγγραφο αναφοράς για όλα τα έγγραφα πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στη συνάντηση, η Γενική Γραμματέας της Κυβέρνησης, Λιλιάνα Ιακωνίου, η οποία παρουσίασε την απόφαση για την έγκριση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής “Μολδαβία 2030”, δήλωσε ότι το έγγραφο επιχειρησιακής εφαρμογής θα είναι το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Αυτό θα περιλαμβάνει τις δράσεις και τις οικονομικές πηγές που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής.

Το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης θα καταρτιστεί για περίοδο τριών ετών με βάση τις προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στις τομεακές στρατηγικές.

Οι κεντρικές δημόσιες αρχές θα μετατρέψουν τις κατευθύνσεις προτεραιότητας σε τομεακές στρατηγικές, προσδιορίζοντας τις επιλογές πολιτικής που θα εφαρμοστούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Οι στόχοι που καθορίζονται στη στρατηγική πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές.

Όλοι οι άνθρωποι, οι εταιρείες, οι κοινωνικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ενθαρρύνονται επίσης να συμμετέχουν στην επίτευξη των στόχων της.

Το σχέδιο νόμου για την έγκριση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής “Μολδαβία 2030” πρόκειται να εξεταστεί στο Κοινοβούλιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *